Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-10-25 S-  Olanzapin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Terapikontroll, compliance, biverkningar, kontroll vid förändrade rökvanor.

Remiss:
På remissen anges:
1) Form och läkemedel
2) Styrka och dosering
3) Tid för senaste dosintag (datum och klockslag)
4) Insättningsdatum, datum för senaste dosjustering.
5) Indikation för behandling
6) Indikation för provtagning
7) Provtagningstid för blodprovet (datum och klockslag)
8) Om patienten är rökare.

Provtagning:
Prov tas strax före nästa dosintag.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och serum avskiljas från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Pipettera serum, lämna minst en centimeter till blodkropparna, till ett plaströr (sekundärrör).

Serum i sekundärrör är hållbart i 3 dygn vid 2 - 8°C. Efter 3 dygn fryses serum vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 3 dygn skall prov vara centrifugerat och serum avskiljt till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.

Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet beredas och skickas fryst, se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs en gång per vecka under kontorstid.  
Referensintervall: Se Tolkning.
Metod:   Högupplösande masspektrometri  
Ansvarig läkare: Akademiska laboratoriet: Gabriella Scordo  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Vid peroral behandling har ett terapeutiskt område
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Rao ML, Hiemke C, Grasmäder K, Baumann P; TDM Arbeitsgruppe Der AGNP. Olanzapine: pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. Fortschr Neurol Psychiatr. 2001; 69(11): 510-7.