Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-04-21 B-  Hematopatologi, Immunofenotypning med flödescytometri
Utförande laboratorium: Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Patologi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mörkblå propp (Na-heparin) 7 mL  
Provtagning: Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden -
- Fliken Patologi/Cytologi
- Välj Hematopatologi.

För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig använd Remiss PATOLOGI
Ange på remissen önskad analys, t.ex. Immunfenotypning.

Provtagning:
Immunofenotypning, (flödescytometri):
Mörkblå propp (Na-heparin) 7 mL.
Blod tas i Na-heparinrör utan ytterligare tillsats. Vänd röret några gånger direkt efter provtagning.

Provhantering:
OBS! På fredagar och dag före helgdag måste prov för flödescytometri vara Klinisk patologi tillhanda senast kl.12.00.
Övriga dagar se längre ned under Provskickning/transport.

Provskickning/transport:
Blod för flödescytometri skickas snarast till Klinisk patologi.
Analysen måste utföras inom 24 h.
Provet ska vara Klinisk patologi tillhanda:
måndag-torsdag senast kl. 16.00, fredag och dag före helgdag senast kl. 12.00.


Blodprovet förvaras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall:
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Kontakta 018-611 38 01  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Provinlämning: 018-611 38 14
Hematopatologilaboratoriet: 018-611 38 33  
Tolkning:  
Referenshänvisning: