Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-12-19 Svalgsekret-  Difteri (odling)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 1
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Provtagnings-set för bakterieodling, svart propp,
Varuförsörjningens artikelnummer 55143  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om klinisk infektion med eller asymptomatiskt bärarskap av Corynebacterium diphtheriae.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Sår och sekret - Övrigt material-Difteriodling

Ange provtagningslokal, sjukdomsbild, eventuell utlandsresa samt eventuell antibiotikabehandling.

Provtagning:
Pinnen rullas med kraft över membraner, vita beläggningar eller inflammerade områden i svalget.
Lyft eventuella membraner och försök få med underliggande material.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet omgående till laboratoriet.
Transport utanför Akademiska sker i kyla
Om provet anländer till laboratoriet senare än 1 dygn efter provtagningen är odlingsresultatet osäkert.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-söndag.  
Referensintervall:
Metod:   Odling  
Ansvarig läkare: Camilla Lorant  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakta laboratoriet vid misstanke om difteri eftersom substraten måste förberedas.

Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Växt av Corynebacterium diphteriae prelimi
Läs mer-->  
Referenshänvisning: