Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-10-23 P-  Cystatin C
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid rumstemperatur upp till 24 timmar.

OBS!Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).

Plasma i sekundärrör är hållbart i 7 dagar vid rumstemperatur.

Provskickning/transport:
Om transporteras når analyserande lab inom 23 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 23 timmar måste provet beredas se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Referensintervall P-Cystatin C (mg/L)
7 d - 5 mån: 0,80-1,60
6 - 12 mån: 0,77-1,10
1 - 49 år: 0,60-1,10
50 - 59 år: 0,68-1,25
60 - 69 år: 0,72-1,34
70år -: 0,75-1,44

Referensintervall Pt-eGFR (CystC)
2-17 år: 90-130 mL/min/1,73 m2kroppsyta
18-50 år: 80-125
51-65 år: 60-110
66 år -: 50-90

Referensintervall Pt-eGFR, absolut, läkemedel (CysC)
Ej tillämpbart.
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: P-Cystatin C besvaras dels som absolut koncentration i mg/L, men också som ett relativt estimerat GFR med en-heten mL/min/1,73 m2 enligt formeln i Grubb et al under Referenshänvisning. eGFR beräknas bara för patienter 2 år och äldre.

Från 29 okt 2019 införs även möjligheten att beställa ab-solut GFR i Cosmic, Pt-eGFR, absolut, läkemedel (CysC). Sådan beställning kräver att patientens längd och vikt anges.  
Tolkning: De delar av nedanstående information som berör ber
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Grubb et al. Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem 2014;60:974-86.