Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-08-10 P-  Kreatinin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses plasma vid -15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas fryst.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall: Referensintervall P-Kreatinin (µmol/L)
1-4v: 27-84
1 mån-2år: 19-46
3-5 år: 24-49
6-8 år: 28-51
9-12 år: 33-63
Flickor 13-17 år: 39-77
Pojkar 13-17 år: 44-92
Kvinnor: 45 - 90
Män: 60 - 105

Referensintervall Pt-eGFR((krea)
8-17 år: 90-130 mL/min/1,73 m2 kroppsyta
18-50 år: 80-125
51-65 år: 60-110
66 år -: 50-90

Referensintervall Pt-eGFR,absolut,läkemedel(Krea)
Ej tillämpbart.
Metod:   Metoden ändrades 14 dec 2009 till enzymatisk metod.  
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Från 15 april 2014 besvaras alla på P-kreatinin dels som absolut koncentration i µmol/L, men också som ett relativt estimerat GFR med enheten mL/min/1,73 m2 enligt formeln i Nyman et al under Referenshänvisning. eGFR beräknas bara för patienter 8 år och äldre.

Från 29 okt 2019 införs även möjligheten att beställa ab-solut GFR i Cosmic, Pt-eGFR,absolut,läkemedel(Krea). Så-dan beställning kräver att patientens längd och vikt anges.  
Tolkning: De delar av nedanstående information som berör ber
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Nyman et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equa-tion outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2014;52(6):815-24.