Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-01-19 P-  Non-HDL-kolesterol
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras vid 2 - 8°C upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 23 timmar måste plasma från gelröret hällas av i ett plaströr (sekun-därrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 6 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 6 dagar fryses plasma vid -15°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:    
Referensintervall: Kvinnor:
18 - 29 år: 1,6 - 4,7 mmol/L
30 - 49 år: 1,9 - 5,1 mmol/L
50 år - : 2,4 - 6,2 mmol/L
Män:
18 - 29 år: 1,7 - 5,0 mmol/L
30 - 49 år: 2,0 - 6,1 mmol/L
50 år -: 2,5 - 6,2 mmol/L
Metod:   Beräkningen görs endast på vuxna patienter.
P-non-HDL kolesterol = P-Kolesterol - P-HDL-kolesterol.  
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Om samtidig beställning sker av både P-kolesterol och P-HDL-kolesterol kompletteras svaret automatiskt med P-non-HDL-kolesterol, gäller vuxna patienter. Analysen P-non-HDL-kolesterol kan även beställas direkt i Cosmic.
För mer information om tolkning av P-LDL-kolesterol och P-non-HDL kolesterol se även P-LDL-kolesterol, avsnittet Tolkning.  
Tolkning: Non-HDL-kolesterol innefattar alla kolesterolinnehållande aterogena lipider (LDL-kolesterol, IDL, VLDL, Lp(a) och kylomikronremnants) och beräknas som totalkolesterol minus HDL-kolesterol. Non-HDL-kolesterol bör användas vid bedömning av patientens kardiovaskulära risk, då den ger en bättre estimering av risken än LDL-kolesterol. Av den anledningen har non-HDL-kolesterol ersatt totalkoles-terol i det uppdaterade primärpreventiva riskskattnings-verktyget SCORE2 (Brunström et al, Läkartidningen 2021).

Tillsammans med LDL-kolesterol rekommenderas non-HDL-kolesterol för uppföljning av patienter med genom-gången kardiovaskulär sjukdom, d v s i sekundärprevention.

Målvärden för non-HDL-kolesterol enligt ESC/EAS:
Måttlig risk: <3,4 mmol/L.
Hög risk: <2,6 mmol/L.
Mycket hög risk: <2,2 mmol/L.

För bedömning av kardiovaskulär risk kan utöver LDLD och non-HDL-kolesterol även apolipoprotein B användas eller kvoten apolipoprotein B/apolipoprotein A1 användas. Läs mer om riskskattning i Region Uppsalas skrift Rekommenderade läkemedel för vuxna.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: