Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-21  GFR
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl:  
Provtagning:  
Analysfrekvens:    
Referensintervall:
Metod:    
Ansvarig läkare:  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: P- Cystatin C eller

P- Kreatinin eller

Pt- Glomerulär filtration (Iohexolclearance)  
Övrigt:  
Tolkning:  
Referenshänvisning: